SLEKTEN SELJESÆTERGenerasjon 9324. Mentz Christophersøn Darre (Christopher Bjørnssøn, #648) ble født den 30 sep 1598 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Maren Pedersdatter Schjelderup (se #325) i 1632 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge. Han døde den 5 des 1657 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge, 59 år gammel. Han ble gravlagt den 15 des 1657.
Han Blant sønnene foreligger usikkerhet mellom første og andre Peder..CHK. Mentz D: D.dato angis også til 9.des.1657 og *.9.1657. Tolv barn kjennes. NST XXXIII, s.99: Han ble satt i skole i Odense på Fyn dem 4/7 1611 hvorfra han deponerte 4/4 161 8 ved København universitet. Ble innsatt som konrektor ved Trondhjems Katedralskole 11/10 1621 og notarius capituli ved Trondhjems Domkapitel 1625.
Tok magistergraden 24/3 1627, ble residerende kapellan ved Vor Frue kirke 1629, innvidd 28/10, og endelig sogneprest ved Trondhjems Domkirke 30/3 1630. Han døde 9/12 1657 samme sted.

Riiber, Baard:' Mentz Christophersen DARRE var sogneprest. Han ble født den 30 sep 1598 i Trondheim.2 Mentz var domkirkens sogneprest fra 1630 til han døde 1657. På midten av 1600 årene tilhørte samtlige 7 løkker langs Sandstredet fra Nykirkegå rden til Hospitalet Mentz Darre. På skiftet ettet Ments Chr. Darre fikk dattersønnen Peder Mogensen Blix utlagt løkkene som en arv etter bestefaren. Den 9. august 1675 pantsetter enken Maren Schjelderup disse løkkene. 1688 fikk Peder Blix en pros ess med Homprey Bryghman om disse løkkene. Mentz sin private eiendom og bolig lå i Bredgata, sydøst for Vår Frue kirke. Enken Maren bodde her fram til 1681. Dette huset var et 'stenmuret hus'og lå nærmere bestemt på det sydvestre hjørne av Fr imurerlosjens tomt. Etter byloven fra 1276 er dette stedet utpekt som plassen for Korskirken. Det kan derfor være kirken som er ombygget til privat hus.

Mentz Christophersen var først rektor ved Trondheim Katedralskole, deretter ble han sogneprest til Trondheim Domkirke. Han har skrevet en del likprekener som er trykket, men et merkverdig arbeide er 'MENZERI JOURNAL' som var enslags dagbok som om talte begivenheter i Trondheim på den tiden. Dette bokverk er omtalt av bl.a. Andreas Erlandsen i sitt verk om Geistlige Nordenfjelds. Om bokverket 'Mentzeri Journal' finnes i dag kjenner jeg ikke til. Ludvig Daae påstår i sin
presteomtale at de beste deler av Andreas Erlandsens bok er tatt fra notiser i 'Menzeri Journal'. Dessuten har han skrevet 3 likpredikener bl.a. over Lagmann Jacob Pedersen Falch og Hans Gjertsen Busch. Mentz Christophersen varmeget godt økonomis k situert, han ga et utall av veldedige donasjoner til forskjellige formål. Han eiet flere bygninger i Trondheim. Det bør også tas med at Mentz ble stamfar for en hel rekke med rektorer ved Trondheim Katedralskolei det 17. århundre. Tre
av hans sønner og to svigersønner hadde slike stillinger i nevnte tidsrom.

Andreas Erlandsen skriver i sin bok om de geistlige at Ments 'nedstammer fra den gamle norske familie Darre, hvorav Thorer Darre forekommer allerede i 1197 som kong Sverres sysselmann i Nordfjord, hvor han ble drept av baglerne, og en Jon Reidarse n Darre bekledde den høye verdighet av Norges rikes råd i 1388, og var høvedsmann på Bergenhus, senere på Tønsberghus, og var i 1397 med i Kalmar at stifte unionen, og ble her av dronning Margretha opphøyet til ridder.' Han døde den 9 des 165 7 i Trondheim i en alder av 59 år. Han ble begravet den 15 des 1657 Trondheim.' Han var Konrektor/Stiftsprost.
Barn av Mentz Christophersøn Darre og Maren Pedersdatter Schjelderup (se #325) var:

325. Maren Pedersdatter Schjelderup (Peder Jenssøn, #650) ble født den 19 feb 1610. Hun giftet seg med Mentz Christophersøn Darre (se #324) i 1632 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge. Hun døde den 2 jan 1683 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge, 72 år gammel. Hun ble gravlagt den 11 jan 1683.
Hun Maren ble født under farens opphold i Danmark i første ekteskap. Hennes fødsel år er ikke kjent, hun kan være tvilling med broren Jørgen, eller det kan være et år mellom dem. Hun ble kirkelig forlovet med 'Stiftens Olie' 28 aug.1631 i Trondheim , og giftet seg året etter. Maren var trolig faren, biskop Peder sin 'øyensten', noe vi kan lese mellom linjene i likprekenen holdt over ham. NST XXXIII, s. 100: Trolovet 25/8 1631, gift 1632.
Mona Grimstad påstår at hennes fødselsdato er 19. februar 1610. Det gjør Simon Ellefsen også. CHK!


326. Hans Iversen Røst ble født før 1642. Han giftet seg med Bergitte Andersdatter RØST (se #327).
Barn av Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter RØST (se #327) var:

327. Bergitte Andersdatter RØST ble født før 1642. Hun giftet seg med Hans Iversen Røst (se #326).


328. Michel Sebastiansen Withe (Sebastian, #656) ble født i 1628 på Åsskard, Stangvik, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Margrete Hansdatter Holm (se #329). Han døde i 1697 på Settem, Stangvik, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Michel Sebastiansen Withe og Margrete Hansdatter Holm (se #329) var:

329. Margrete Hansdatter Holm ble født cirka 1630 på Stangvik, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Michel Sebastiansen Withe (se #328). Hun døde på Settem, Stangvik, Møre og Romsdal, Norge.


336. Jens Nielsson Schjelderup (Niels Pederson, #672) ble født den 19 jul 1650 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Marit Nielsdatter (se #337) i 1669. Han døde den 20 mai 1706 på Hamarøy, Norge, 55 år gammel. Han ble gravlagt i mai 1706. Hans bo ble skiftet den 16 nov 1716.
Han Hans faddere var: Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansøn, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands og Synnev Clas Nielsøns. Han ble i følge Ch. Delgobe student fra Trondheims skole 1666, og Erlandsen forteller at han ble res. pastortil Hammarøy 1677 , hvor han døde 20/5-1706. Skifte 16. nov. 1716. Fra ham stammer Schjelderup'ene i Hamarøy. Mentzen, Einar Agersborg har dødsdato til 20/6 1706. Steinar Olsen oppgir fødselsdato: 19. juni 1650. CHK!

Arnstein Rønning sier at han også drev jektebruk. Han var Pastor.
Barn av Jens Nielsson Schjelderup og Marit Nielsdatter (se #337) var:

337. Marit Nielsdatter (Niels Ebbeson Flensborger, #674) ble født cirka 1650. Hun giftet seg med Jens Nielsson Schjelderup (se #336) i 1669.


338. Hans Joenson Findvedgaard ble født cirka 1648. Han giftet seg med Maren Hertvigsdatter Schønning (se #339). Han døde før 1719.
Han Borgar i Trondheim 1679, fikk borgarskap i Bergen 26. mai 1687 (Bergens Borgarbok 1550-1751, s. 113), levde 1701 på Findset i Hamarøy, Salten, 53 år gammal.
Barn av Hans Joenson Findvedgaard og Maren Hertvigsdatter Schønning (se #339) var:

339. Maren Hertvigsdatter Schønning (Hertvig Arnesøn, #678) ble født cirka 1658. Hun giftet seg med Hans Joenson Findvedgaard (se #338).


350. Melchior Augustinusson Wivel (Augustinus Jensen, #700) ble født den 7 jun 1642 på Trondheim, Sør Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Ellen Meldal (se #351). Han døde i 1707. Han ble gravlagt i 1707.
Han Han var sogneprest i Meldal. Han var Sogneprest.
Barn av Melchior Augustinusson Wivel og Ellen Meldal (se #351) var:

351. Ellen Meldal ble født den 5 okt 1645. Hun giftet seg med Melchior Augustinusson Wivel (se #350). Hun døde i 1716.

Send gjerne e-post til: lars@incudo.no
Sidene er bygd med The Master Genealogist for Windows 24 nov 2007 kl 4:49 am.